Projecten zijn uniek. Ook hebben veel bedrijven hun eigen voorkeur voor standaards en technieken. Daarom zorg ik voor een pragmatische en op maat gesneden aanpak. Een aanpak die past bij de opdracht, aansluit bij de standaards die worden gebruikt en bij de cultuur van de opdrachtgever.
Hierbij besteed ik expliciet aandacht aan de volgende aspecten. Deze zijn op basis van mijn ervaring essentieel voor het succes van een project.

Eenvoud

Het is niet moeilijk om iets complex te maken – het is juist de kunst om dingen simpel te houden.
In het verleden hebben we onze processen, producten en ICT-systemen veel te ingewikkeld gemaakt, vaak door te proberen om elke uitzondering te accepteren en te automatiseren. Dit maakt het enorm lastig om klantgericht en efficiënt te werken. Een belangrijk principe voor elk project moet daarom zijn om complexiteit te vermijden (en waar mogelijk bestaande complexiteit te reduceren). Alleen op die manier blijven oplossingen begrijpelijk, beheersbaar en tegen acceptabele kosten onderhoudbaar.
“KISS: Keep it Smart and Simple”

Communicatie

Project doelstelling worden vaak niet gehaald door gebrek aan goede communicatie en onderlinge afstemming. Er wordt veel gepraat maar weinig gecommuniceerd en geluisterd. Als gevolg werken teams langs elkaar heen en voor medewerkers is het vaak niet duidelijk hoe een project bijdraagt aan de doelstellingen van de onderneming.
Continue communicatie is essentieel: bij de start om de doelstellingen en samenhang met de strategie helder te krijgen. Tijdens het project om voortdurend te zorgen dat iedereen op de hoogte is over de voortgang, knelpunten en waar nodig kan worden bijgestuurd. En na het project om het succes te delen!
“Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.”

Teamwork

Mensen hebben een eigen expertise en verantwoordelijkheid, maar projecten zijn alleen succesvol wanneer er als een echt team wordt samengewerkt. Dit geldt uiteraard wanneer een traditionele aanpak wordt gevolgd maar zelfs wanneer in kleine teams volgens een moderne ‘Agile’ methode wordt gewerkt is dit cruciaal voor succes.
“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Structuur

Los van de aanpak die in een project wordt gebruikt (Agile, waterval of een combinatie van beide) is er altijd behoefte aan een zekere mate van structuur en discipline. In de governance van het project, de manier waarop het werk wordt georganiseerd, de communicatie binnen en over het project. In de DISC classificatie is mijn dominante kleur blauw: ik ben goed in het gestructureerd plannen en leiden van een project of programma. Daarnaast heb ik op basis van mijn meer dan 30-jarige ervaring voldoende ‘rood, geel en groen’ ontwikkeld: ik wordt enorm gewaardeerd als menselijke manager. Daarnaast neem graag initiatief, ik ben niet snel tevreden en heb een groot doorzettingsvermogen.