Als programma manager eindverantwoordelijk voor de Analysefase en Implementatievoorbereiding van een nieuwe polisadministratie voor VVAA. Voor deze zorgverzekeraar is op basis van workshops met de leverancier CCS getoetst of het platform van CCS (het “Digital Insurance Platform”) aansloot bij de requirements van de verzekeraar. Na een positief advies is de implementatie voorbereid.