Intermediairverzekeraars ontwikkelen offertesoftware om tussenpersonen te helpen bij het verkoopproces. Ze kunnen hiermee premieberekeningen en offertes maken en aanvragen insturen naar de verzekeraar. Zowel de offertesoftware die op cd-rom

wordt geleverd als online functionaliteit op extranetten zijn erop gebaseerd dat tussenpersonen de software gebruiken voor het hele verkoopproces. Voor een aantal tussenpersonen is dat echter niet zo vanzelfsprekend. Vooral grotere tussenpersonen

werken met eigen software. Zij hebben geen behoefte aan een complete oplossing van een verzekeraar die vaak onvoldoende aansluit bij het eigen verkoopproces. Veel verzekeraars onderzoeken daarom hoe ze hun frontoffice-software zo kunnen

opzetten dat deze goed aansluit bij de wensen van alle tussenpersonen.

Klik hier voor het volledige artikel